Odpoczynek załogi kilkuosobowej

W przypadku załogi kilkuosobowej odpoczynek w wymiarze dziewięciu godzin może być odebrany w okresie trzydziestu godzin.

Dzień pracy załogi składającej się z dwóch kierowców

odpoczynek załogi

Odpoczynek załogi

 

 

 

 

 

Żeby jednak kierowca mógł się rozliczać z odebranego odpoczynku w okresie 30 godzin, musi być spełniony warunek, że kierowcy rozpoczynają okres prowadzenia pojazdu w tym samym czasie lub drugi kierowca dosiada się nie później niż po godzinie.

Dzień pracy załogi w przypadku dosiadania się drugiego kierowcy

Odpoczynek załogi

Odpoczynek załogi