Odebranie odpoczynku tygodniowego

Skrócony odpoczynek tygodniowy należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku wykorzystuje się jednorazowo, łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym, co najmniej dziewięć godzin.

Odpoczynek tygodniowy i rekompensata – przykład prawidłowego odebrania

odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy