Odpoczynek kierowcy

Przykład obrazuje wykorzystanie skróconego dziennego odpoczynku.

Pod względem wymiaru odpoczynek dzienny jest prawidłowy, ponieważ trwa 9 godzin. Jednak rozpoczął się o godzinę za późno. Nieprawidłowość polega na tym, że łącznie dzień pracy z odpoczynkiem trwa 25 godzin, a przepisy wymagają, żeby odpoczynek zmieścił się w 24 godzinach.

Początek dziennego odpoczynku jest jednocześnie końcem dnia pracy kierowcy. W czasie 24 godzin może jednak mieścić się więcej niż jeden dzień pracy kierowcy.

skrócony odpoczynek dzienny

Odpoczynek dzienny