Tachograf cyfrowy

Rejestracja dziennego czasu prowadzenia pojazdu jest uzależniona od tego, w jaki tachograf wyposażono dany pojazd.

Tachograf cyfrowy dokładniej niż tachograf analogowy rejestruje czas prowadzenia pojazdu (na podstawie bloków jednominutowych), dlatego kierowcy wykonujący kursy z częstymi przystankami lub kursy z wieloma miejscami rozładunku mogą mieć więcej zapisów dotyczących prowadzenia pojazdu, gdy ich pojazd jest wyposażony w tachograf cyfrowy, niż gdyby używali tachografu analogowego.

Tachograf cyfrowy wyprodukowany przed 1 października 2011 r. po upływie około 5 sekund czasu prowadzenia pojazdu rejestruje pełną minutę zegarową, jako czas prowadzenia. Tachograf analogowy w zależności od współczynników charakterystycznych pojazdu potrzebuje nawet do 6 m ruchu pojazdu, zanim zacznie rejestrować czas prowadzenia, upływa czasem 15 sekund zanim zapis mechaniczny będzie widoczny na wykresówce. W rzeczywistości aktywności prowadzenia pojazdu wyposażonego w tachograf analogowy krótsze niż 1 minutę mogą nie być rejestrowane.

Żeby zapewnić jednakowe traktowanie kierowców – niezależnie od zamontowanego w pojeździe tachografu – funkcjonariusze służb kontrolnych mogą stosować w takich przypadkach odpowiednią tolerancję sprawdzając dzienny czas prowadzenia pojazdu.

Kierowcy powinni stosować wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, od momentu, kiedy go przejmują. Jeżeli jednak kierowca nie jest w stanie używać tachografu zabudowanego w pojeździe, to powinien nanosić okresy swojej aktywności ręcznie (lub w inny sposób) na wykresówkę lub kartę kierowcy od momentu, kiedy jest w dyspozycji pracodawcy (rozpoczyna dzienny okres pracy) do momentu zakończenia dziennego okresu pracy, czyli do chwili, kiedy rozpoczną odpoczynek dzienny lub odpoczynek tygodniowy.

Przed rozpoczęciem używania wykresówki należy wpisać:

  • imię i nazwisko kierowcy,
  • miejsce i datę początkową użycia wykresówki,
  • nr rejestracyjny pojazdu,
  • stan licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu
  • i ewentualnie czas zmiany pojazdu.

Pozostałe dane należy wpisać niezwłocznie po zakończeniu używania wykresówki i pojazdu. Żeby wskazania tachografu były w sposób proporcjonalny rejestrowane na wykresówce, ważny jest właściwy dobór wykresówki do danego typu tachografu. Wykresówka jest właściwa do zastosowania w danym tachografie, jeżeli prędkość maksymalna oraz numer przy odpowiednim znaku zatwierdzenia typu są zgodne na wykresówce i na tabliczce znamionowej tachografu.

Wykresówki z zasady nie wolno wyciągać z tachografu przed skończeniem dziennego okresu pracy, czyli przed rozpoczęciem dziennego okresu odpoczynku.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy kierowca musi opuścić pojazd przed zakończeniem dziennego okresu pracy (zmienia pojazd na inny, lub przekazuje pojazd innemu kierowcy na jakiś czas i nie rozpoczyna dziennego okresu odpoczynku). Wyciągniętą z tachografu przed zakończeniem dziennego okresu pracy wykresówkę kierowca może włożyć do tachografu w kolejnym przejętym pojeździe, o ile jest ona właściwa dla tego urządzenia. Jeżeli natomiast nie przejął innego pojazdu i nie mógł używać przez jakiś czas żadnego tachografu, to powinien na tej wykresówce ręcznie nanosić swoje aktywności.

Wykresówka jest dokumentem przyporządkowanym kierowcy (nie pojazdowi), więc kierowca powinien ją mieć zawsze przy sobie wykonując przewóz drogowy.

Ręczne nanoszenie aktywności na wykresówkę jest konieczne również wtedy, gdy tachograf zabudowany w pojeździe ulegnie uszkodzeniu.

Zakazu wyciągania wykresówki z tachografu przed skończeniem dziennego okresu pracy nie można jednak utożsamiać z zakazem otwierania tachografu w czasie postoju pojazdu.

Jazda z otwartym tachografem jest kategorycznie zabroniona.