Obsługa tachografu

Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe sam dla siebie powinien prowadzić ewidencję czasu pracy. Natomiast ewidencja czasu pracy kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonującego przewozy drogowe na jego rzecz powinna być prowadzona przez  podmiot, na rzecz którego wykonywany jest dany przewóz drogowy.

Podmiot ten jest też zobowiązany do wydawania kierowcom kopii tej ewidencji.

Ewidencja czasu pracy kierowcy powinna być prowadzona w formie:

  • zapisów na wykresówkach,
  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Można też prowadzić ewidencję czasu pracy w formie rejestrów opracowanych na podstawie ww. dokumentów.

Ewidencja czasu pracy kierowcy powinna być przechowywana przez okres 2 lat po zakończeniu okresu, który był nią objęty.