Odstępstwo od limitu czasu jazdy

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w kwestii stosowania art.12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11. 04. 2006).

Przepisy powyższego artykułu pozwalają kierowcy na odstępstwo od wymogów w zakresie minimalnego okresu odpoczynku. Kierowca powinien odnotować odręcznie charakter odstępstwa i jego przyczyny na wykresówce do tachografu analogowego lub na wydruku z tachografu cyfrowego natychmiast po zatrzymaniu się. Przyczyna ewentualnego odstępstwa nie może być wcześniej znana i nie może być możliwa do przewidzenia.

Odstępstwo od przepisów nie może prowadzić do ograniczenia wymaganych przerw. Odpoczynek dzienny i odpoczynek tygodniowy również muszą zostać zachowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>