Czas pracy kierowców

Dzienny czas pracy kierowcy jest traktowany jako łączny czas trwania czynności prowadzenia pojazdu od momentu, kiedy zakończył się jeden odpoczynek dzienny do rozpoczęcia kolejnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku.

Dzienny czas pracy kierowcy liczony jest w zależności od odebrania przez kierowcę wymaganego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku.

Komisja Europejska wydała Decyzję Wykonawczą Komisji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Powyższa decyzja zaleca, żeby w sytuacji, gdy kierowca nie wykorzystał w całości okresów odpoczynku wymaganych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 obliczanie dziennego okresu prowadzenia pojazdu kończyło się z początkiem nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego, co najmniej 7 godzin.

Dzienny czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 9 godzin, a tylko dwa razy w tygodniu może wynosić 10 godzin.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może trwać dłużej niż 90 godzin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>