Prawo transportowe

Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. określa zasady organizacji pracy kierowców wykonujących przewóz osób i rzeczy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz samozatrudnionych kierowców.

Wymagania dotyczące czasu pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz oraz samych przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy, zostały wprowadzone 16 maja 2013 r. przez ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567) i obowiązują od 16 lipca 2013 r.

Ustawa o czasie pracy kierowców musiała zostać zmieniona w związku z dostosowaniem polskich przepisów do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 uzależniony jest od rodzaju pojazdu i trasy przejazdu. Przepisy rozporządzenia dotyczą tylko przewozu drogowego rzeczy wykonywanego pojazdem (lub zespołem pojazdów) o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż trzy i półtony oraz przewozu drogowego osób realizowanego pojazdem skonstruowanym lub trwale przystosowanym i przeznaczonym do przewozu więcej niż dziewięciu osób (łącznie z kierowcą) pod warunkiem, że cała trasa przewozu rzeczy i osób przebiega przez terytorium krajów Unii Europejskiej lub przewóz jest realizowany pomiędzy krajem Unii Europejskiej a jednym z państw należących do EFTA: Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Liechtensteinem.

W innych przypadkach stosuje zastosowanie znajduje umowa AETR.

Czas pracy kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę

Wymagania obowiązujące od 2013 r. dotyczą czasu od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym kierowcy pozostają na swoich stanowiskach pracy i wykonują czynności takie jak: prowadzenie pojazdu, manipulowanie ładunkiem (lub nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem), pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym (w przypadku realizacji przewozu osób), różne czynności spedycyjne i formalności administracyjne, niezbędną obsługę codzienną pojazdów (w tym utrzymanie pojazdu w czystości) oraz inne prace podejmowane w celu wykonania danego zadania transportowego (łącznie z czynnościami związanymi z bezpieczeństwem środków transportu, ładunku i przewożonych osób). Dodatkowo w przypadku kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz, nowe wymagania będą dotyczyły również czasu poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do jej wykonywania np. gdy oczekuje na załadunek lub rozładunek, pod warunkiem, że przewidywany czas trwania tego oczekiwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem tej czynności.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>